What's New

  • SEICRD v1.0 released (22 December 2020)

  • SkinDx v2.0.2 released (20 November 2019)

  • Tuberculosis v1.0.1 released (19 December 2018)

  • Plasmodium v1.0.1 released (18 December 2018)